Driftsresultat

Her publiserer vi driftsresultat etterkvart som dei er kjende for oss.


"Øker inntjeningen hver år", reportasje i Samvirke (FK Agri sitt fagblad) i mai 2010, side 1 og side 2.

Reportasje i Buskap nr.6-2010 (Buskap er medlemsbladet til Geno), sjå artikkelen her.

kalvar.jpg